dây chuyền sản xuất thụ hưởng hiệu quả cao dòng gx cho quặng vàng