quy mô thị trường của băng tải số lượng lớn 2 trung quốc