mục đích của việc thêm thạch cao vào clanhke dạng bột trong quá trình nghiền xi măng