ban kiểm soát ô nhiễm mài mòn khoáng sản rajasthan ajmer 17 5 2022