làm thế nào để tạo ra một máy nghiền đá ra khỏi kích thủy lực