làm thế nào để chúng tôi khai thác và xử lý đá vôi