từ bỏ bản đồ khai thác rừng đang ngủ trên thế giới