lương nhà sản xuất nồi hơi tại nước cộng hòa của congo