tiền cần thiết để thiết lập một máy nghiền đá ở philippines