gửi email cho công ty khai thác venus ở lagos nigeria