nhà máy nghiền đá chạy ngày cấp phép ở uttarakhand