2022 thí điểm thiết bị mỏ vàng phù sa với tỷ lệ thu hồi 99